คลิปเกษตร

วิธีทำพืชแฟนซี ต้นเดียวมีตั้งหลายพันธุ์

3 กันยายน 2562
2,502
เทคนิคการทำพืชแฟนซีนี้ คุณปาได้เรียนรู้มาจากเกษตรกรท่านอื่น ซึ่งคุณปายกให้เป็นครู แล้วนำมาคิดต่อยอด ทดลองกับพืชหลายๆ ชนิด ซึ่งก็ผ่านการลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้ง ก่อนจะค้นพบว่า การทำพืชแฟนซีจะต้องเป็นพืชสปีชี่เดียวกัน ถ้าคนละสปีชี่จะไม่สามารถทำได้ พืชแฟนซีคือการที่พืชต้นหนึ่งมีมากกว่า 1 สายพันธุ์ ซึ่งพืชที่จะเข้ากันได้จะต้องมีสปีชี่เดียวกัน อย่างเช่น มะนาว มะกรูด ส้มโอ ส้มเขียวหวาน มะขวิด กะสังข์ ถ้าเป็นมะม่วง ก็มะม่วงแก้ว มะม่วงอกร่อง มะม่วงเขียวเสวยเป็นต้น