คลิปเกษตร

การหมักเมล็ดโกโก้ เพิ่มความหอม

20 สิงหาคม 2562
6,900
สำหรับเม็ดโกโก้นั้น หลังจากเก็บเกี่ยวมาแล้วต้องมีการหมักและตากเสียก่อน ถึงจะส่งขายได้ เกษตรกรจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และค้นหาเทคนิคการหมักและตาก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มรสชาติให้โกโก้นั่นเอง เทคนิคการหมักโกโก้ให้มีรสชาติอร่อย เป็นที่ต้องการของตลาดนั้นมีอยู่หลายวิธี เช่นการหมักในลังไม้ การหมักในกระบะ การหมักในเข่ง และการหมักบนพื้น แต่เทคนิคส่วนตัวของคุณนิตย์คือการหมักในถุงพลาสติก ซึ่งจะทำให้เกิดแก๊สที่ส่งผลต่อความอร่อยของโกโก้อย่างไม่น่าเชื่อ