คลิปเกษตร

เทคนิคการปลูกต้นอ่อนผักบุ้งให้ตรงสวย

8 สิงหาคม 2562
6,279
คุณดิเรกเริ่มปลูกต้นอ่อนผักบุ้งจากการที่ภรรยาไม่แพ้ผักชนิดนี้ หลังจากนั้น เขาต้องเรียนรู้ผิดถูกกับมันตั้งแต่การเลือกเมล็ดพันธุ์เลยทีเดียว จวบจนประทั่ง 2 ปี การปลูกจึงสัมฤทธิผลและได้เทคนิคในการปลูกมา อย่างการปลูกต้นอ่อนผักบุ้งที่มำให้ลำต้นตรงเสมอกันทุกต้น รากไม่ลอย รากไม่เน่า ล้วนเกิดจากการทดลอง และประสบการณ์ล้วนๆ จนได้ต้นอ่อนผักบุ้งลำอวบ ต้นตรงอย่างที่เห็น