คลิปเกษตร

วิธีทำฮอร์โมนไข่เพิ่มความหวานมันให้กระจับ

27 กรกฎาคม 2562
2,492
คุณสุนัน พละเจริญ อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 33/3 หมู่ 4 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ปลูกกระจับเพื่อขาย เป็นกระจับที่สะอาด ปลอดภัย ค้นพบเทคนิคการใช้ฮอร์โมนไข่เพื่อเพิ่มรสชาติอร่อย หอม หวานและมันให้แก่กระจับ กลายเป็นกระจับที่เป็นที่ต้องการของลูกค้า ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น การทำฮอร์โมนไข่นี้ได้คำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ แต่ได้นำมาปรับส่วนผสมเพื่อให้เหมาะสมกับกระจับ เป็นสูตรเร่งดอกและทำให้กระจับมีรสชาติอร่อยและหวานมากขึ้น จึงทำให้เป็นที่ต้องการของลูกค้ามากขึ้นด้วย