คลิปเกษตร

น้ำด่างขี้เถ้าป้องกันเชื้อราไล่แมลงให้กระจับ

25 กรกฎาคม 2562
4,664
คุณสุนัน พละเจริญ อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 33/3 หมู่ 4 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ทำน้ำขี้เถ้าเพื่อกำจัดเชื้อรา ซึ่งเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของกระจับ ทำให้เชื้อราไม่สามารถทำลายกระจับได้ แล้วยังได้ผลพลอยได้เป็นสารไล่แมลงอีกทางหนึ่งด้วย ครั้งหนึ่งแปลงปลูกกระจับของคุณสุนันถูกเชื้อรากินจนหมดแปลง คุณสุนันจึงคิดหาวิธีการกำจัดเชื้อราดังกล่าว และได้ค้นพบการใช้น้ำขี้เถ้ากำจัด ซึ่งได้ผลดี ไม่มีเชื้อรารบกวนกระจับอีก