คลิปเกษตร

ปลูกกระจับเขาควายสร้างรายได้ไร่ละหมื่น

23 กรกฎาคม 2562
4,133
กระจับเขาควาย : สมัยก่อน กระจับเขาควายเป็นเพียงวัชพืชเท่านั้น แต่ทุกวันนี้กลายเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณสุนันและเกษตรกรท่านอื่นๆ ได้มากกว่าพืชหลักอย่างข้าว แรกๆ การขายกระจับของคุณสุนันจะขายให้แม่ค้าในท้องถิ่นนำไปต้มฝักขายเท่านั้น แต่คุณสุนันก็ไม่หยุดหาช่องทางการจำหน่าย และเนื่องจากเห็นว่าทุกวันนี้โลกโซเชียลมีบทบาทมาก จึงเริ่มเปิดตลาดออนไลน์ ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก คุณสุนันจึงจัดตั้งสหกรณ์ผู้ปลูกกระจับขึ้น เพื่อที่จะมีอำนาจต่อรองกับลูกค้ารายใหญ่ได้ ในที่สุดทุกวันนี้ก็มีโรงงานมาขอซื้อเป็นประจำ และจากการขายออนไลน์นี่เองที่ทำให้ช่องทางการตลาดขยายขึ้นอีกอย่างหนึ่ง เมื่อมีลูกค้าบางรายต้องการไปลองปลูกลองเก็บกระจับด้วยตัวเอง คุณสุนันจึงทำเป็นเกษตรท่องเที่ยวนวัตวิถี ให้คนที่สนใจมาลงมือเก็บเอง เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย (087-166-2931)