คลิปเกษตร

วิธีเลี้ยงด้วงสาคู ให้กลายเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์

20 กรกฎาคม 2562
4,428
เมื่อเกษตรกรเลี้ยงด้วงสาคู ก็จะต้องหาพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ ในแต่ละรอบผลิตไปเรื่อยๆ หากเกษตรกรเพาะพันธุ์เอง ก็จะประหยัดต้นทุน และมีพ่อแม่พันธุ์ใหม่ๆ ในทุกรอบ แต่การคัดเลือกที่ดีก็จะส่งผลต่อผลผลิตที่ได้เช่นกัน การคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วงสาคูนี้ จะต้องเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่โตเต็มวัย เคลื่อนไหวได้ดี ถ้านำออกมาก่อนวันและเวลาที่ด้วงโตเต็มวัยแล้ว ด้วงจะไม่สมบูรณ์ พิการ ก็ไม่อาจผสมพันธุ์และให้กำเนิดด้วงได้