คลิปเกษตร

ครอบครัวเกษตรอินทรีย์ เรียบง่าย แต่ได้(สุข)มาก

26 กุมภาพันธ์ 2562
3,260
ชีวิตของคุณเรืองศรัณในวันนี้ ได้ผ่านอุปสรรคปัญหานานา เคยเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจจนต้องกลับมาทำนาที่บ้าน เคยประสบอุบัติเหตุจนเดินไม่ได้ร่วมปี ต้องให้พี่สาวคอยดูแล เมื่อกลับมาทำนาอีกครั้งจึงหักดิบเลิกใช้สารเคมีโดยสิ้นเชิง จนถึงวันนี้ เขามีความสุขอย่างพอเพียงบนผืนนาของตนเอง ที่ปลอดสารพิษใด ๆ มีสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่ร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ อยากกินอะไรหาได้รอบๆ ตัว และยังมีรายรับเข้ามาทุกวัน มีฐานเศรษฐกิจที่อยู่ได้ และปัจจุบันมีลูกชายมาช่วยสืบต่อการทำงานของเขา ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน เท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับเขา