คลิปเกษตร

เริ่มจากความตั้งใจ ปลูกพืชผักปลอดภัยให้คนที่รัก

3 มกราคม 2562
3,801
"บ้านสวนเมล่อนไม่ได้ปลูกแค่เมล่อนเท่านั้น แต่เป็นสวนผสมผสานมีทั้งพืชผักสวนครัวและพืชอื่นๆ ปลูกร่วมด้วยเสมือนว่ามีตู้เย็นธรรมชาติอยู่ในบ้าน"