คลิปเกษตร

นวัฒกรรมกับมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ ของดีสมุทรสาคร

1 มกราคม 2562
5,332
พิทักษ์ ใช้วิธีค่อยๆปรับเปลี่ยน เปลี่ยนจากพุทราเป็นมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ จนขึ้นชื่อ “เดี่ยว บ้านแพ้ว” มะพร้าวอินทรีย์ของดีเมืองสมุทรสาครไปแล้ว " พิทักษ์ พึ่งพเดช ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ ของดีเมืองสมุทรสาคร DEAW BANPHAEO