คลิปเกษตร

เกษตรกรสาวเมืองราชบุรี กับแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน

27 ธันวาคม 2561
4,619
"เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตรพอเพียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงตำบลดอนคา คือบ้านที่ใช้ศาสตร์ของพระราชา เพื่อส่งต่อความตั้งใจจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก" เกษตรกรสาวแห่งเมืองราชบุรี กับแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน สุดปราย ที่สวน สุขจรัล