คลิปเกษตร

อดีตสาวแบงค์ที่หวนคืนสู่บ้านเกิด ได้เกิดสมใจ

11 ธันวาคม 2561
3,133
กษตรกรสาวรุ่นใหม่ไฟแรง อดีตสาวแบงค์ที่หวนคืนสู่บ้านเกิด และจุดเริ่มต้นของมะม่วงแก้วขมิ้น "เกษตรกรรุ่นใหม่ คือการนำแนวคิดมาพัฒนาสิ่งเดิมให้สามารถพัฒนาต่อได้ดีขึ้น รู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลง นำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้อย่างลึกซึ้ง เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น หรือ การลดละเลิกการใช้สารเคมี เพื่อหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ หรือเกษตรธรรมชาติ และมีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งล้วนเป็นการสร้างสิ่งที่ชุมชนมีและปฏิบัติกันในอาชีพเกษตรกร เพียงแค่เราปรับเปลี่ยนให้เป็นธรรมชาติมากขึ้น ก็ปลอดภัยกับตัวเรา ปลอดภัยต่อชุมชน และปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวอีกด้วย" นี่คือสิ่งที่เราทำให้มันเกิดขึ้น ในชุมชนเล็ก ๆ ที่ติดกับชายแดน ไทย – กัมพูชา ที่มีชื่อว่า “ณ ชายแดน” #เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปีพ.ศ.2561