คลิปเกษตร

ปฏิเสธงานออฟฟิศ ปลูกสตอเบอรี่เจ้าแรกในจังหวัด

6 ธันวาคม 2561
3,780
"พิมพ์วรัตน์ เรืองประชา ทำสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ เดินตามศาสตร์พระราชา ทำไร่สตอเบอรี่ที่สุพรรณบุรี" " ด้วยความฝันอยากเป็นเกษตรกรตั้งแต่เด็ก จบปวส.มามุมานะสอบเข้าสาขาพืชศาสตร์ แต่ต้องพลาดโอกาสเมื่อเขาไม่รับเข้าเรียน ก็เลยตัดสินใจลองหันไปเอาดีด้านบัญชี แต่ด้วยใจรักจึงทำเกษตรควบคู่กันไป ครั้นเมื่อจบการศึกษาตัดสินใจปฏิเสธงานออฟฟิศ หวนกลับบ้านมาเริ่มต้นทำการเกษตรด้วยการปลูกสตอเบอรี่ใน “ไร่พิมพ์วรัตน์” " #เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปีพ.ศ.2561