คลิปเกษตร

เทคนิคหมักขี้วัวให้หายร้อน ก่อนนำไปเลี้ยงไส้เดือน

2 ตุลาคม 2561
9,801
วิธีการหลักๆ ของสติฟาร์ม คือ ผลิตขี้ไส้เดือนเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ คุณภาพของมูลไส้เดือนจะขึ้นอยู่กับอาหารที่มันกิน ยกตัวอย่างเหมือนคนเลย เช่น ถ้าวันหนึ่งเราทานผักเราก็จะถ่ายมาแบบหนึ่ง วันหนึ่งเราทานเนื้อสัตว์ก็จะถ่ายมาอีกแบบหนึ่ง ดังนั้นที่สติฟาร์มทำขาย คือการกำหนดวัสดุที่จะเลี้ยงแบบตายตัวเลยว่าวัตถุดิบที่ใช้คือ ขี้วัว 100 % จะไม่ผสมอย่างอื่นเพื่อคุณภาพจะคงที่และเหมือนเดิมตลอด