คลิปเกษตร

เทคนิคห่อลูกชมพู่ให้ หวานฉ่ำ รสชาติดี

25 กันยายน 2561
4,997
เทคนิคการห่อชมพู่ เราจะใช้ถุง 2 ถุง คือ ถุงมืดกับถุงพลาสติกร้อน ถุงมืดจะใช้ในการห่อในช่วงแรก ชมพู่จะใช้เวลาในการเจริญเติบโต 25 ถึง 30 วัน เพราะฉะนั้นในช่วง 20 วันแรก หรือ 25 วันแรก จะใช้ถุงมืดในการห่อ เพื่อที่จะทำให้พืชเจริญเติบโต แล้วก็เป็นการป้องกันแมลง พอหลังจาก 20 วันหรือ 25 วันไปแล้ว เราจะถอดถุงมืดออก เพื่อว่าจะเอาถุงพลาสติกร้อนไปห่อหุ้มใหม่ การที่เอาถุงพลาสติกร้อนไปห่อหุ้มใหม่นี้ เพื่อให้พืชเกิดการสังเคราะห์แสงด้วยตัวเอง ทำให้ชมพู่เกิดการเปลี่ยนแปลงสี มีสีสันสวยดึงดูดตา