คลิปเกษตร

Aromatic Farm” มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ ของดีที่คุณต้

11 กันยายน 2561
5,107
หลายคนคงดื่มน้ำมะพร้าวอยู่เป็นประจำ แต่เชื่อว่าคงมีน้อยคนที่จะได้ลิ้มลองมะพร้าวน้ำหอม ที่ทั้งหอมทั้งหวาน ละมุนลิ้นอย่างมะพร้าวน้ำหอมของ Aromatic Farm สวนมะพร้าวที่ปลูกแบบอินทรีย์ 100 % บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ของเกษตรกรสาวคนเก่งอย่างคุณออน นวลลออ เทอดเกียรติกุล ที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้คุณภาพ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว