คลิปเกษตร

ต้นข้าวแข็งแรงโตไว ด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย!!!

4 กันยายน 2561
4,180
การปลูกข้าวนั้น เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีการป้องกันศัตรูพืชในรูปแบบต่างๆ สำหรับคุณขวัญนั้น ทำนาโดยไม่ใช้สารเคมี การดูแลนาข้าวจึงใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านล้วน ๆ เพื่อให้นาข้าวปราศจากศัตรูพืช แข็งแรง แบบไร้สารเคมีอย่างสิ้นเชิง จุลินทรีย์หน่อกล้วย มีหน้าที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับต้นข้าว อีกทั้งยังมีประโยชน์ทำให้ต้นข้าวแตกกอได้ไวอีกด้วย เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำให้ย่อยสลายเร็ว ไม่ทิ้งแก๊ซในที่นามาก ที่สำคัญคือร่นระยะเวลา และกระตุ้นรากข้าวให้หากินได้ดีขึ้น บางคนบอกว่าต้องไถลึก จริงๆ ในช่วงที่คุณปรับเปลี่ยนการไถลึกก็ใช้ได้ แต่ถ้าใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย มันจะเข้าไปปรับปรุงบำรุงดินมากจริง ๆ เพราะฉะนั้นจริง ๆ การไถไม่ใช่ว่าจะตอบโจทย์ซะทีเดียว แต่การใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยควบคู่ไปกับไตรโคเดอร์ม่าอาจจะช่วยปรับปรุงดินได้ดีกว่า