คลิปเกษตร

เลี้ยงไก่พื้นเมือง แบบคัดคุณภาพ

2 สิงหาคม 2561
4,106
ถ้ามองภาพวิถีชีวิตไทย ๆ จะเห็นบ้านไม้มีไต้ถุน รอบ ๆ บ้านมีต้นไม้ มีสัตว์เลี้ยง และมีไก่ทั้งเล็กใหญ่ เดินจิกกินคุ้ยอาหาร เหล่านี้เป็นภาพที่เราคุ้นตาในวิถีชนบท และคุณสน พานทอง ก็เกิดขึ้นมาในวิถีชีวิตแบบนี้ ทุกวันนี้คุณสนมีความสุขแล้ว มีครบหมด ไม่เดือดร้อนอะไรแล้ว การเลี้ยงไก่ของเขาเป็นการคลายเครียด ถ้าหากเครียดจากการทำงาน หรือการเลี้ยงชีพ แค่มาจับไก่ ความดันก็ลดลงเลย จากสมองที่เครียด ๆ อยู่ไม่ว่าจากอะไรก็ตาม ก็หายเครียดเลย ยิ้มได้ต่อ