คลิปเกษตร

วิธีดูแลเผือก ทำอย่างไรให้หัวโต น้ำหนักดี

31 กรกฎาคม 2561
5,250
เผือกหอมเป็นพืชล้มลุก ต้นมีลักษณะคล้ายต้นบอน เรารู้จักเผือกกันมานาน เพราะเป็นพืชอาหารและสามารถกินเผือกแทนข้าวได้ ในยามขาดแคลนอาหารจำพวกแป้ง แต่ที่นิยมคือนำหัวเผือกมาทำขนมหวาน ทำได้หลายรูปหลายแบบ ขนมที่ทำจากเผือกมีรสชาดดี จึงทำให้มีคนนิยมรับประทานเผือกกันมาก จนเกษตรกรสามารถยึดอาชีพปลูกพืชเป็นอาชีพหลักได้ และหารายได้ให้แก่ผู้ปลูกมากพอสมควร การปลูกเผือกเป็นเรื่องที่ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่าย การเลือกพันธุ์ที่ดี การมีเทคนิคในการปลูก ก็จะทำให้ได้ทั้งต้นและหัวที่โต สร้างมูลค่าให้เพิ่มขึ้นจากขนาดปกติได้