คลิปเกษตร
การผสมเชื้อบิวเวอร์เรียฉีดไล่แมลงในฟาร์มเห็ด
24 กรกฎาคม 2561
1,549
เนื่องจากในการเพาะเห็ดการมีศัตรูพืช แมลงกวน เป็นเรื่องธรรมชาติ คุณไพโรจน์จึงไปอบรมการทำไตโคเดอร์ม่าจากเชื้อบิวเวอเรีย เพื่อการกำจัดศัตรูพืช แต่เขาห้ามใช้กับเห็ด ซึ่งตอนแรกคุณไพโรจน์ก็ทำตาม แต่ในที่สุดไม่ว่าจะใช้วิธีใด ๆ ก็ไม่สามารถกำจัดศัตรูพืชได้ คุณไพโรจน์จึงลองใช้เชื้อบิวเวอเรียในการกำจัดศัตรูพืชกับเห็ด แต่ผลกลับเป็นตรงข้าม เพราะสามารถกำจัดศัตรูพืชในฟาร์มเห็ดของเขาได้หมด เขาจึงศึกษาและทำได้เองในที่สุด
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×