คลิปเกษตร

การผสมเชื้อบิวเวอร์เรียฉีดไล่แมลงในฟาร์มเห็ด

24 กรกฎาคม 2561
3,297
เนื่องจากในการเพาะเห็ดการมีศัตรูพืช แมลงกวน เป็นเรื่องธรรมชาติ คุณไพโรจน์จึงไปอบรมการทำไตโคเดอร์ม่าจากเชื้อบิวเวอเรีย เพื่อการกำจัดศัตรูพืช แต่เขาห้ามใช้กับเห็ด ซึ่งตอนแรกคุณไพโรจน์ก็ทำตาม แต่ในที่สุดไม่ว่าจะใช้วิธีใด ๆ ก็ไม่สามารถกำจัดศัตรูพืชได้ คุณไพโรจน์จึงลองใช้เชื้อบิวเวอเรียในการกำจัดศัตรูพืชกับเห็ด แต่ผลกลับเป็นตรงข้าม เพราะสามารถกำจัดศัตรูพืชในฟาร์มเห็ดของเขาได้หมด เขาจึงศึกษาและทำได้เองในที่สุด