คลิปเกษตร

สวนคุณลี ศูนย์รวมไม้ผล ไม้แปลกและไม้หายาก

12 กรกฎาคม 2561
7,165
เหตุที่เขามาทำสวนคุณลี ไม่ใช่การตั้งต้นจากการอยากรวยหรืออะไร แต่เนื่องจากการเดินทางไปทั่วประเทศ ได้พบประสบการณ์หลากหลาย จึงอยากทำศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร เพื่อให้บุคคลทั่วไป รวมทั้งเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคได้มาเรียนรู้ เป็นการแลกเปลี่ยนและเพิ่มเติมประสบการณ์ให้ซึ่งกันและกัน สวนคุณลีของคุณทวีศักดิ์ เกิดขึ้นเพราะ เขาอยากให้งานเกษตรบ้านเรามีความก้าวหน้าไม่แพ้ต่างประเทศ นับเป็นความฝันสูงสุดของเขาเลยทีเดียว อย่างน้อยก็ให้สู้ไต้หวันได้ หรือให้เอาแบบไต้หวันมาใช้กับบ้านเราได้ เพราะการเกษตรบ้านเราในมุมของเขานั้นไร้ทิศทาง เขาจึงต้องปลูกที่มันแปลกกว่าคนอื่น