คลิปเกษตร

เทคนิคเลี้ยงปลาสลิดบางบ่อแบบดั้งเดิม

26 มิถุนายน 2561
3,819
คุณสุธีพยายามเลี้ยงแบบดั้งเดิมให้มากที่สุด เขาเลือกทำแบบเกษตรอินทรีย์ตามแบบดั้งเดิมเพื่อรักษาจุดเด่นของบ้านเกิด ที่รู้จักกันทั่วไปว่า ปลาสลิดบางบ่อ ซึ่งก็คือการใช้หญ้าเป็นอาหารของปลาสลิด ไม่ใช้อาหารเลี้ยง เพื่อให้รสชาติมัน ไม่คาว ตามแบบฉบับของปลาสลิดบางบ่อ