คลิปเกษตร

ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน

12 มิถุนายน 2561
3,159
ในการทำนานั้น ค่าสิ้นเปลืองอยู่ที่ปุ๋ยเป็นสำคัญ ดังนั้นคุณอำนาจจึงคิดวิธีประหยัดด้วยการทำปุ๋ยเอง อีกทั้งในนามีฟางข้าวอยู่แล้ว และฟางข้าวมีธาตุฟอสฟอรัสสูง เขาจึงไม่ทิ้ง และคิดหาทางใช้ประโยชน์จากฟางข้าวที่มี จึงจัดการเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยเสียเลย