คลิปเกษตร
ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
12 มิถุนายน 2561
1,979
ในการทำนานั้น ค่าสิ้นเปลืองอยู่ที่ปุ๋ยเป็นสำคัญ ดังนั้นคุณอำนาจจึงคิดวิธีประหยัดด้วยการทำปุ๋ยเอง อีกทั้งในนามีฟางข้าวอยู่แล้ว และฟางข้าวมีธาตุฟอสฟอรัสสูง เขาจึงไม่ทิ้ง และคิดหาทางใช้ประโยชน์จากฟางข้าวที่มี จึงจัดการเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยเสียเลย
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×