คลิปเกษตร

ผสมพันธุ์ปูนานอกฤดู รับรองวิธีนี้ มีปูขายตลอดปี

29 พฤษภาคม 2561
10,126
ปกติปูนาจะออกลูกเพียงปีละ 1 ครั้ง ช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคม –มิถุนายน ซึ่งไม่พอกับความต้องการของตลาด เพื่อให้มีปูจำหน่ายตลอดทั้งปี เขาจึงสังเกตธรรมชาติของมัน และนำมาสร้างสภาวะใหม่เพื่อเอื้อต่อการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติของปู จนทำให้ปูผสมพันธุ์และออกลูกได้ปีละ 2 - 3 ครั้ง เพื่อให้มีปูจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี