คลิปเกษตร

กำจัดหนอนในนาข้าวอินทรีย์ ด้วยปูนแดงผสมเหล้าขาว

22 พฤษภาคม 2561
3,900
ศัตรูพืชในนาข้าว คุณปรีดาธพันธุ์ยังยืนยันที่จะไม่ใช้สารเคมีเช่นเดิม และเลือกใช้สมุนไพรพื้นบ้านใกล้ตัว เช่น บอระเพ็ด หรือ เปลือกสะเดาเอามาสับ และหมัก 1 คืน หรือไม่ ใช้วิธีต้มก็ได้ แต่ในช่วงที่เจอปัญหา ข้าวตั้งท้องแล้ว บอระเพ็ดมีฤทธิ์ขม เขากลัวจะทำให้ข้าวขมด้วย จึงไม่ใช้ มีคนแนะนำให้ใช้ปูนแดงกับเหล้าขาว ในอัตรา ปูนแดง 1 ถุง (ถุงละ 5 บาท) กับเหล้าขาว 1 ขวด เมื่อได้แล้ว นำมาผสมน้ำในอัตราส่วน 50 CC. ต่อน้ำ 200 ลิตร มาฉีดพ่น แต่คุณปรีดาธพันธุ์ใช้ 200 CC กับน้ำ 200 ลิตร ก็สามารถกำจัดหนอนที่มาระบาดตอนนั้นได้