คลิปเกษตร

ขยายพันธุ์ดอกขจรด้วยกิ่งชำ ทำง่ายๆ ปลูกได้ตลอดปี

15 พฤษภาคม 2561
9,658
ต้นขจรสามารถทำได้ด้วยวิธีการปักชำ และวิธีการเพาะเมล็ด แต่วิธีที่นิยมทำกันเป็นส่วนใหญ่คือ วิธีการปักชำ คุณปรมินทร์จึงเลือกขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ และด้วยเหตุที่ขจรเป็นพืชที่ชอบแสงแดดจัด และสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยที่มีความอุดมสมบูรณ์ เขาจึงเลือกกิ่งที่มีเครือดอกขจรโตสมบูรณ์และใบร่วงไปหมดแล้ว ซึ่งเป็นกิ่งที่เหมาะแก่การนำไปขยายพันธุ์มาปักชำ