คลิปเกษตร

เทคนิคแต่งกิ่งหม่อนหรือมัลเบอรี่ให้ลูกดกตามต้องการ

8 พฤษภาคม 2561
6,726
การตัดกิ่งเพื่อเร่งโคนต้นให้ใหญ่ คุณทศพรจะไม่ปล่อยให้ต้นหม่อนสูงเลย ในช่วงแรกจะปล่อยให้สูงแค่หนึ่งเมตรครึ่ง และจะตัดในทุก 2 เดือน หลังจากนั้นจะบำรุงโคนต้นจนโคนใหญ่ประมาณหนึ่งข้อมือ ซึ่งแปลว่าโคนแข็งแรงแล้ว ไม่โยกเยกโอนเอนแล้ว จากนั้น ก็จะปล่อยให้สูงได้ถึง 3 เมตร เพื่อทำเป็นซุ้มต้นไม้ และคอยตัดแต่งกิ่งเรื่อย ๆ ซึ่งการแต่งกิ่งจะกระตุ้น ทำให้ลูกมัลเบอรี่ออกมากขึ้นด้วย