คลิปเกษตร

ที่ตากแผ่นปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบง่ายๆ

17 เมษายน 2561
4,161
หลังจากที่เก็บผักไปเรียบร้อยที่โต๊ะปลูกผักจะมีตัวโฟมแผ่นปลูก ก็ต้องล้างทำความสะอาด รวมถึงล้างตัวแปลงด้วย เวลาที่ล้างทำความสะอาด จะเกิดปัญหา คือ เมื่อวางตากพิงกำแพงไว้ ที่สวนลมจะแรง จะพัดตัวโฟมปลิวกระจัดกระจาย และอีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาที่มีลูกหมาเข้ามา เขาก็จะเข้ามาเล่นโฟม กัดโฟม จึงต้องหาวิธีที่จะตากยังไงให้รอดจากทั้งลมและลูกสุนัข คนเก็บก็สามารถเก็บได้ง่าย เพื่อเป็นการดูแลรักษาโฟมให้อายุการใช้งานนานขึ้นด้วย