คลิปเกษตร

ทำฮอร์โมนบำรุงยอดผักกูด ให้ยอดอ่อน อวบ อ้วน น่าทาน

10 เมษายน 2561
6,196
ปลูกผักกูด สำคัญที่ดินและน้ำ เมื่อดินดี น้ำดี ผักกูดที่ได้ก็จะดีตามไปด้วย คุณติ๋มเลือกใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ นั่นคือใช้ปุ๋ยหมักขี้ไก่ ขี้วัว มาปรับปรุงสภาพดินให้พร้อมก่อนทำการปลูก ระหว่างปลูกคุณติ๋มจะใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกลบเดือนละหนึ่งครั้ง และรดด้วยน้ำหมักชีวภาพ หรือที่คุณติ๋มเรียกว่า ฮอร์โมน จากต้นผักกูดที่หั่นทิ้งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไม่ให้เสียเปล่ การรดด้วยน้ำหมักจะทำให้ต้นผักกูดอวบอิ่มสมบูรณ์