คลิปเกษตร

สุขทั้งกายสุขทั้งใจ ปลูกอินทผลัมขาย สร้างรายได้งาม

22 มีนาคม 2561
3,396
ทุกวันนี้คุณธิติมาภูมิใจกับการเป็นเกษตรกร แต่ยังไม่ใช่ที่สุด เธอยังภูมิใจได้เรื่อย ๆ ทุกวันนี้ภูมิใจในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะภูมิใจว่าได้ปลูกอินทผลัมแล้วเจริญงอกงาม ได้นำเสนอกับทุกคนว่าอินทผาลัมไร่ปรีชา นนทบุรี นี้อร่อย อินทผลัมชนิดนี้สามารถมาปลูกที่บ้านเราได้จริง ๆ มันก็เลยเกิดความภูมิใจนะ ว่าเราทำได้ แต่ที่ภูมิใจมากกว่าคือการได้เห็นอินทผลัมเจริญเติบโตดี งอกงามดี ให้ผลผลิตดี ณ วันนี้ก็ภูมิใจมาก ๆ แต่ยังไม่จบเท่านี้ คุณธิติมากล่าวว่าเธอต้องภูมิใจให้มากขึ้นไปเรื่อย ๆ กว่านี้อีก