คลิปเกษตร

ชีวิตพลิกผันจากภาคอุตสาหกรรมสู่เกษตรกรเต็มตัว

8 มีนาคม 2561
3,923
ในการเป็นเกษตรกร ต้องถามตัวเองก่อนว่า ทำเพราะอยากทำ หรือทำเพราะตามกระแส ถ้าตอบคำถามตรงนี้ได้ บอกเลยว่า ถ้าทำตามกระแส ไม่รอด แต่ถ้าทำเพราะอยากทำ ต้องมาดูในเรื่องสติปัญญาของเราในการเผชิญและแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นความร้อน ศัตรูพืช ความขี้เกียจ ถ้าผ่านสิ่งนี้ได้ก็จะพบความสุข