คลิปเกษตร

ยงยุทธ เทียนรุ่งเรือง ชาวนาทระนงแห่งชุมชนคลองสามวา

8 กุมภาพันธ์ 2561
3,958
จงทำอะไรที่เราถนัดมีความเชี่ยวชาญ เป็นชาวนาทุกวันนี้ต้องมีศักดิ์ศรี ไม่ต้องไปหาเขาถ้ามีศักดิ์ศรีเขาจะมาหาเราเอง ที่สำคัญชาวนาถ้าจะอยู่ให้รอดต้องคิดใหม่ คิดให้มาก ทำให้มาก คิดใหม่ทำไมต้องทำนาปลูกข้าวแล้วขายโรงสีมีทางอื่นอีกใหม่ คิดให้มากทำนาอย่าเดียวคงอยู่ไม่ได้จะทำอะไรดีที่จะเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายพึ่งพาตัวเองให้มาก ทำให้มากเมื่อคิดให้มากก็ต้องทำให้มาตามที่คิดขยันทำเข้าไว้รับรองไม่มีอด ไม่มีจนอย่างแน่นอน