คลิปเกษตร

วางแผนทำเกษตรแปลงเล็กในเมืองใหญ่

5 ธันวาคม 2560
4,412
ด้วยข้อจำกัดพื้นที่ขนาดเล็กแต่ไม่ใช่ปัญหาในการทำเกษตร คุณโอ๋ ธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์กุล ใช้ความรู้ที่เรียนมาในด้านการออกแบบมาจัดรูปแบบการทำเกษตรในพื้นที่ 1ไร่ครึ่งจนสามารถใช้งานได้จริงด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรประณีต ใช้หลักคิดทำน้อยแต่ได้มาก และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง