คลิปเกษตร

ปรุง ป้อมเกิด ที่สุดของผู้ปลูกมะละกอแขกดำ

9 พฤศจิกายน 2560
6,104
ความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกรคือเรามีสิทธิ์ที่จะกำหนดราคาผลิตผลที่เราปลูกได้เองแถมมีคนมาเข้าคิวรอซื้อผลผลิตจากสวนที่ทำด้วยน้ำพักน้ำแรงนี่คือสุดยอดแห่งความภาคภูมิใจในชีวิตของการเป็นเกษตรกร ทั้งหมดนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เป็นสิ่งที่ต้องแลกมาด้วยความมุ่งมั่น อดทน เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำและทำอย่างต่อเนื่องมาตลอด 30 ปีของการปลูกมะละกอแขกดำ จนมีคำต่อท้ายว่าสายพันธุ์นายปรุง นี่คือบทสรุปของสิ่งที่คุณปรุง ป้องเกิดได้เพียรมาทั้งชีวิต