คลิปเกษตร

ทำอาชีพเสริมปลูกมะเขือเทศราชินีมีเงินหมื่นต่อเดือน

4 กรกฎาคม 2560
5,005
นอกเหนือจากอาชีพหลักคือการทำนาเกือบ 80 ไร่ คุณสายรุ้ง งามเทียน เกษตรกรชาวลพบุรีวัย51ปี ยังทำอาชีพเสริมด้วยการปลูกผักสวนครัวหลากหลายชนิด อย่างพริก กะเพรา แตงกวา ถั่วฝักยาว และข้าวโพด บนพื้นที่เพียง 1ไร่ ปลูกแบบธรรมชาติไม่เน้นการใช้สารเคมี ปลูกกินบ้าง เหลือกินก็นำไปขาย เป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือการปลูกพืชผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กินได้ และกินทุกอย่างที่ปลูกด้วย