คลิปเกษตร

ปลูกมะนาวตาฮิติ ออกผลได้ทั้งปี ดูแลง่าย กำไรงาม

8 มีนาคม 2560
3,608
มะนาวเป็นพืชที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง ที่เกษตรกรหันมาปลูกกันอย่างแพร่หลาย เพราะมะนาวจะมีราคาสูงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งจะเป็นช่วงที่มะนาวขาดตลาด ทำให้มะนาวมีราคาสูง เกษตรกรหลายรายจึงหันมาทำมะนาวนอกฤดูเพื่อรองรับตลาดในช่วงนั้น แต่มะนาวบางสายพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้ออกผลในช่วงที่ต้องการได้ อีกทั้งการทำมะนาวนอกฤดูจะมีต้นทุนสูง แต่ทว่ายังมีมะนาวสายพันธุ์ “ตาฮิติ” ที่สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เพียงมีการจัดการที่ดี ใช้ต้นทุนต่ำ ก็จะสามารถฟันกำไรช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี