คลิปเกษตร

มะม่วงผิวเนียนสวย สีเหลืองทอง ด้วยถุงกระดาษคาร์บอน

29 พฤศจิกายน 2559
4,851
นายบุญส่วน แก้วไพฑูรย์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ(GAP ดีเด่น) เจ้าของไร่มะม่วงสวนอุดม และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก บ้านสว่างพัฒนา ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ให้คำแนะนำเทคนิควิธีการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองให้มีผิวเนียนสวย มีสีเหลืองทอง คุณภาพดี โดยนำถุงกระดาษคาร์บอนมาห่อผลมะม่วงขนาดผลเท่ากับไข่เป็ด-ไข่ไก่ หรือช่วงอายุของมะม่วง 60-65 วัน ภายหลังจากติดผล วิธีการก็คือก่อนอื่นให้ตัดแต่งกิ่งของต้นมะม่วงให้โปร่งเพื่อให้แสงแดดส่องทั่วถึง กำจัดหญ้าวัชพืชด้วยเครื่องตัดหญ้าเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและแมลง ทำการคัดเลือกเอาเฉพาะผลมะม่วงที่สมบูรณ์สวยงามเอาไว้แล้วห่อหุ้มด้วยถุงกระดาษคาร์บอนอีกประมาณ 45 วัน จึงเก็บผลผลิต โดยมะม่วงที่ได้จะมีผิวสวย ผิวเนียน สีเหลืองทอง ไร้ตำหนิ จำหน่ายได้ราคาสูง มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ