คลิปเกษตร

ประยูรฟาร์ม เลี้ยงไก่และปลา สร้างรายได้หลักแสน

16 ธันวาคม 2559
6,271
คุณประยูร ณ สุนทร เกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ปี 2556 ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกษตรที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ระดับแนวหน้าของอำเภอพาน มีพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ ทั้งเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ทั้งหมด 40 ไร่ ในชื่อฟาร์มว่า ประยูรฟาร์ม มามากกว่า 15 ปี มีบ่อเลี้ยงปลามากว่า 5 บ่อ ทั้งปลานิล ปลาทับทิม และปลาสวาย มีโรงเรือนเลี้ยงไก่มากกว่า 10 โรงเรือน ทั้งไก่ประดูห่างดำ ไก่โต้ง สามารถเพราะเลี้ยงไก่และปลาให้กับผู้บริโภคได้ตลอดทั้งปี สร้างรายได้ให้กับครอบครัวถึงเดือนละหลายแสนบาท