คลิปเกษตร

วิรัตน์ จันเลน ปราชญ์ผู้ใช้หัวใจปลูกสับปะรดนางแล

28 พฤศจิกายน 2559
3,932
สับปะรดนางแล อีกหนึ่งเสน่ห์ของจ.เชียงรายที่ชวนให้คุณรักและหลงใหลไปกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หากใครได้มาเยือนถิ่นนี้จึงควรอย่างยิ่งที่จะลิ้มลองความอร่อยของสับปะรดที่ไม่เหมือนใคร วันนี้คุณวิรัตน์ จันเลน ปราชญ์เกษตรบ้านป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมต้อนรับทุกท่านแล้วด้วย"ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระดาษใบสับปะรด"แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของสับปะรดสายพันธุ์นี้ เพราะทุกส่วนของสับปะรดมีคุณค่า พบกับผลิตภัณฑ์แปรรูป เมนูอาหาร งานศิลปะที่ล้วนแล้วทำมาจากสับปะรดทั้งสิ้น แล้วคุณจะรักและหวงแหนสับปะรดนางแล พืชเศรษฐกิจที่มีประวัติที่มาอันยาวนาน ปัจจุบันคุณวิรัตน์คือผู้สืบสานภูมิปัญญาจากบรรพบุรษเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอด เพื่อให้สับปะรดนางแลสายพันธุ์ดั้งเดิมคงอยู่คู่จ.เชียงรายตลอดไป เชิญคุณมาทำความรู้จักกับสับปะรดพันธุ์นางแล คุณวิรัตน์ จันเลนยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน