คลิปเกษตร

สหัส อ่อนทอง เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ครบวงจร

28 พฤศจิกายน 2559
5,821
นายสหัส อ่อนทอง ผู้นำฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ครบวงจรยึดความพอเพียง เลขที่ 121 หมู่ที่ 1 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช บอกถึงสิ่งที่ยึดมั่นจนประสบความสำเร็จก้าวไปบนอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ หมูขุน แพะ ปลากินพืช แบบครบวงจรในพื้นที่จำนวน 4 ไร่ ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การผสมพันธุ์ การอนุบาลสัตว์ และการทำวัคซีนป้องกันโรคโดยการใช้สมุนไพรไทย การผสมอาหารเป็ด-ไก่ ประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายรับมากกว่ารายจ่าย พลิกจากชีวิตชาวนาที่มีฐานะยากจนมาสู่ชีวิตแห่งความพอมี พอกิน ได้เล่าถึงการเลี้ยงสัตว์ครบวงจรว่า ปัจจุบันสัตว์ที่เลี้ยงไว้จะใช้วิธีการเลี้ยงแบบโบราณทั้งด้านอาหารและยารักษาโรค จะหาวัสดุในท้องถิ่น เช่น หยวกกล้วย สาคู มาผสมเป็นอาหารให้ เป็ด ไก่ แพะ หมู กินเป็นการลดต้นทุนด้านอาหารแถมยังปลอดภัยไม่มีสารเคมีสัตว์ทุกตัวเจริญเติบโต หากถ้าป่วยก็จะหาสมุนไพรในท้องถิ่นมารักษา เช่น เจ็ดหมุน(บอระเพ็ด) สามารถรักษาไข้หวัดไก่ได้ ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อยาตามท้องตลาด อีกทั้งความรู้ที่มีอยู่นี้ก็ไม่เคยห่วงจะคอยแนะนำให้กับเกษตรกรเพื่อนบ้านท่านอื่นเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ