คลิปเกษตร

เทคนิคใหม่ กระตุ้นเห็ดขอนให้ออกดอกเร็วขึ้น

15 ธันวาคม 2559
5,640
คุณกฤษกร ศาริจิต หรือ คุณโม ทายาทธุรกิจฟาร์มเห็ดบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นฟาร์มเห็ดที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสบการณ์ในการเพาะเห็ดมานานกว่า 30 ปี ได้เผยถึงเคล็ดลับการกระตุ้นดอกเห็ดขอนให้ออกดอกได้เร็วขึ้น โดยก้อนเชื้อเห็ดขอนจะให้ผลผลิตได้นานถึง 6 เดือน ให้ผลผลิตสูงในช่วง 1-4 เดือนแรก และลดปริมาณลงจนเชื้อหมดไป เห็ดขอนแต่ละรุ่นจะให้ผลผลิตดอกเห็ดห่างกัน 10-15 วัน การทำความสะอาดบริเวณหน้าก้อนเชื้อเห็ดจึงถูกนำมาใช้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เห็ดออกดอกได้เร็วขึ้น โดยคุณกฤษกรแนะนำให้ใช้ช้อนเขี่ยเอาโคนหรือเศษรากของเห็ดที่เหลือตกค้าง รวมถึงการใช้ช้อนขูดเอาเชื้อราบริเวณหน้าก้อนเชื้อเห็ดออกไป เพื่อให้เชื้อเห็ดชุดใหม่เดินได้อย่างเต็มที่ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นให้เห็ดออกดอกได้เร็วขึ้นเพียง 3-5 วัน เท่านั้น