คลิปเกษตร

ปลูกไผ่กวนอิมขาย สร้างรายได้หลักแสนต่อเดือน

21 พฤศจิกายน 2559
7,581
คุณธีรพล จันทร์อินทร์ เกษตรกรผู้ปลูกไผ่กวนอิม อยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ทำการปลูกไผ่กวนอิมทั้งหมด 350 ไร่ ทำการเกษตรมามากกว่า 10 ปี โดยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกไผ่กวนอิม รุ่นที่ 2 ต่อจากคุณพ่อ จากเดิมที่เคยส่งต้นไผ่กวนอิมในราคา ต้นละ 75 สตางค์ นำมาสร้างความน่าสนใจ แปลกใหม่ เพื่อดึงดูดลูกค้าโดยการนำต้นไผ่กวนอิมมาเปียในแจกัน และดัดเกลียวต้นไผ่กวนอิมให้สวยงาม จนทำให้มีการสั่งซื้อต้นไผ่กวนอิมจำนวนมาก และยังส่งไกลไปถึงต่างแดน สร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้นถึงหลักแสนต่อเดือนจนถึงปัจจุบัน