คลิปเกษตร

มะละกอ ปลูกกิน ปลูกขาย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ

21 พฤศจิกายน 2559
5,134
มะละกอเป็นผลไม้อีกหนึ่งชนิดหนึ่งที่ขายดี เป็นที่ต้องการของตลาดมากและมะละกอเป็นผลไม้ยืนต้น ที่คนไทยนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งมะละกอดิบเมนูที่นิยมกันมากก็คือ ส้มตำ ส่วนมะละกอสุก ก็สามารถนำไปรับประทานสดเพื่อสุขภาพ หรือแปรรูปในลักษณะต่างๆและส่วนของยางยังใช้เป็นประโยชน์ของอุตสาหกรรมได้อีกถือได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ในส่วนของการปลูกมะละกอนั้นสามารถทำได้แต่ต้องใช้ความอดทนและการเรียนรู้ตลอด อย่างเช่น คุณประไพ หมายสุข ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรผู้ปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์และพันธุ์แขกดำ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเป็นอย่างดี อีกทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปสร้างอาชีพ