คลิปเกษตร

ขวดให้น้ำกิ่งตอน ตัวช่วยช่วงหน้าแล้ง

28 ธันวาคม 2559
5,329
การตอนกิ่ง เป็นวิธีการขยายพันธ์ุที่เกษตรกรให้ความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาของเกษตรกรที่พบเจอเวลาตอนกิ่งในช่วงฤดูแล้ง ก็คือเรื่องของน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งบางกิ่งอาจอยู่สูงมากจนสปริงเกอร์เหวี่ยงน้ำไปไม่ถึง หรือในช่วงของวิกฤตภัยแล้งที่ส่งผลในเรื่องของน้ำมีปริมาณจำกัด ซึ่งหากกิ่งที่เกษตรกรได้ตอนไว้ เกิดขาดน้ำอาจทำให้รากไม่สามารถงอกได้อาจสร้างความเสียหายต่อกิ่งที่เกษตรกรทำการตอนไว้ หรือการใช้สายยางฉีดและการใช้ขันตักน้ำรดก็เป็นวิธีที่อาจทำให้สิ้นเปลืองน้ำโดยใช่เหตุ คุณอุดมศักดิ์ เรืองประดิษฐ์ เกษตรกรผู้ซึ่งทำการขยายพันธ์ุกิ่งมะนาวเพื่อจำหน่ายได้แนะนำอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผ่านวิกฤตช่วงของภัยแล้งมาได้ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆ ที่นำมาใช้กับกิ่งตอนได้ทุกชนิด ช่วยให้เกษตรกรประหยัดน้ำเหมาะสำหรับช่วงฤดูแล้งเป็นอย่างมาก โดยการนำวัสดุเหลือใช้นำมาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์