คลิปเกษตร

ดูวิธีเสียบกิ่งมะขาม ลดปัญหาการกลายพันธุ์

18 พฤศจิกายน 2559
8,787
การเสียบกิ่ง เป็นการขยายพันธ์ุต้นมะขามอีกวิธีหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมจากเกษตรกร ข้อดีคือต้นมะขามจะไม่กลายพันธ์ุเหมือนการเพาะจากเมล็ด ฝักมะขามจะมีขนาดใหญ่ ซึ่งการขยายพันธ์ุด้วยวิธีนี้ทำให้มะขามมีรากแก้วที่แข็งแรงเหมาะแก่การนำไปปลูกลงดินอีกด้วย โดยจะแตกต่างจากการตอนกิ่งซึ่งจะทำให้มีแต่รากฝอย ทำให้ต้นไม่แข็งแรงและอาจล้มได้ คุณลุงประจวบ จำเนียรศรี เกษตรกรต้นแบบ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้แนะนำวิธีการเสียบกิ่งมะขาม ซึ่งเป็นการขยายพันธ์ุที่ทำให้ต้นพันธุ์มะขามมีรากแก้วที่สมบูรณ์ ไม่ล้มง่าย โดยหลังจากการเสียบกิ่งได้นำมาอบในถุงพลาสติกเพื่อทำการเพาะให้เกิดรากแก้วพร้อมลงปลูกในดิน