คลิปเกษตร

ปุ๋ยคอกและทะลายปาล์มเปล่าตัวช่วยให้ปาล์มเล็กโตเร็ว

16 กันยายน 2559
4,266
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันหลายราย มักจะเข้าใจผิดว่าการปลูกปาล์มน้ำมันจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีอยู่เป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงช่วงอายุในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้ช่วงปีแรกๆ หรือช่วงที่ต้นปาล์มน้ำมันยังเล็กอยู่ ต้องใช้เงินลงทุนสูงและยังไม่ได้ผลผลิตตอบแทน อาจารย์จรูญ ประดับการ เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีเทคนิคดีๆและวิธีการที่ถูกต้อง และลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมาแนะนำให้ลองปฎิบัติกัน จะมีวิธีการอย่างไรนั้นสามารถรับชมรับฟังได้จากคลิปวีดีโอ