คลิปเกษตร

ทำน้ำหมักหอยเชอรี่เพื่อกำจัดกลิ่นมูลสุกร

27 ตุลาคม 2559
3,216
การเลี้ยงสุกร ถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายเจริญเติบโตเร็ว มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี แต่ยังมีโอกาสเกิดโรคเจ็บป่วยได้เช่นเดียวกัน วิธีที่ดีที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้โรคเกิดขึ้นกับสุกร การเลี้ยงสุกรจะประสบความสำเร็จได้ ต้องเอาใจใส่และมีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การดูแลความสะอาดคอกสุกรไม่ให้มีกลิ่นและแมลงวันทอง ซึ่งเป็นพาหะนำโรค ด้วยวิธีการทำน้ำหมักหอยเชอรี่้เศษอาหารผสมกากน้ำตาล หมักทิ้งไว้ 15 วัน แล้วนำน้ำหมักมาเทลาดที่พื้นคอกทุกวัน เพื่อกำจัดกลิ่นมูลสุกรและป้องกันแมลงวันทองได้เป็นอย่างดี