คลิปเกษตร

ตอนกิ่งมะนาวอย่างไรให้รอด

14 มิถุนายน 2559
5,041
มะนาว เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและกำลังเป็นที่ต้องการทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยนิยมใช้เป็นส่วนผสมในเมนูอาหารคาวและหวาน เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากจึงทำให้มะนาวมีราคาแพง เกษตรกรหลายรายจึงหันมาปลูกมะนาวเป็นอาชีพเพื่อหวังรายได้ที่งดงาม ส่วนวิธีการขยายพันธุ์มะนาวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการเรียนรู้ การขยายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การตอนกิ่ง เพราะเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ไม่ทำให้มะนาวกลายพันธุ์และคงคุณภาพเหมือนต้นพันธุ์เดิม คุณประจวบ จำเนียรศรี เกษตรกรเจ้าของสวนประสมทรัพย์ จะมาแนะนำวิธีการตอนกิ่งมะนาวนอกฤดูให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาและนำขั้นตอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์