คลิปเกษตร

ปลูกไผ่เลี้ยงขาย มีรายได้ตลอดปี

31 ตุลาคม 2559
5,917
การปลูกไผ่เลี้ยงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ ไผ่เป็นพืชอีกทางเลือกหนึ่งที่ปลูกง่าย และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง คุณวีระ สิทธิสาร อดีตพนักงานบริษัทได้หันตัวเองมาเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว ซึ่งไผ่ที่พี่วีระปลูกเป็นไผ่เลี้ยง โดยเริ่มจากกการนำพันธุ์ไผ่ 100 ต้น มาปลูกในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้อีโต้น้อย จากนั้นก็เริ่มขยายพันธุ์ต้นไผ่ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้พื้นที่ที่ใช้ในการปลูกไผ่ทั้งหมดจำนวน 2 ไร่ จากการขยายพันธุ์ไผ่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเขาอย่างต่อเนื่อง