คลิปเกษตร

กล้วยหอมเงินแสน

4 ตุลาคม 2559
4,911
หลังจากยางพารามีราคาตกต่ำและตลาดไม่สดใสแน่นอนเหมือนเมื่อก่อน นายกิตติศักดิ์ เส็นขาว อดีตกำนัน ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง หันหลังให้กับสวนยางพารา มาปลูกกล้วยหอม 30 ไร่ ส่งในตลาดเมืองไทยและส่งออกญี่ปุ่น สร้างรายได้เดือนละกว่าแสนบาท ถือเป็นเกษตรกรแบบอย่างให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและเกษตรกรทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ ในส่วนกล้วยหอมจำหน่ายหวีละ 100 บาท เฉลี่ยแล้วได้ 600,000 บาทต่อปี ปัจจุบันมีออเดอร์เดือนละ 3 หมื่นกิโลกรัมแต่ไม่พอต่อความต้องการของตลาด ปลูกกล้วยหอมใช้เวลาแค่ 9 เดือน ไม่เหมือนปลูกยางพาราใช้เวลา 7 ปีถึงจะได้กรีด กล้วยหอมลงทุนครั้งเดียวได้ 3 ปี ระหว่างต้นกล้วยก็ได้ปลูกชะอมและมะนาวแซมไปด้วย ถือว่าเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานที่น่าเป็นแบบอย่าง ส่วนองค์ความรู้ในการปลูกกล้วยหอมนั้น คุณกิตติศักดิ์ได้ถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการบังคับปลีกล้วยให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความสวยงามและได้ราคาดี สำหรับผู้ที่สนใจการปลูกกล้วยหอมและแนวทางการตลาดสามารถติดตามชมได้ในคลิปเลยค่ะ